Hils på vår nye praktikant - Leila Saadati

Skrevet av Steinkjer-kontoret og Leila Saadati  •  Aktuelt •  Blogg  •  11. Desember

Vi er så heldige å ha Leila som praktikant hos oss framover. Vi har bedt henne presentere seg selv:

Ressurs eller utgift? Kommunen bestemmer!

Skrevet av Hanne Løkås Veigård/Videofabrikken  •  Aktuelt  •  02. Desember

Måten flyktningene tas vare på, avgjør hvorvidt de blir ressurs eller utgift for kommunen. Leif Henriksen, leder i NAV Øksnes, sa på konferansen i Vesterålen 24. november at han frykter at flere kommuner bruker statlige integreringstilskudd i strid med hensikten.

Vellykket konferanse i Vesterålen 24. november

Skrevet av Gunhild Thunem  •  Aktuelt  •  02. Desember

"Praktisk og lønnsom integrering" ble holdt i Vesterålen 24. november og KUN vil fortløpende legge ut artikler fra konferansen - den første er fra Leif Henriksen, NAV Øksnes og Hjertrud Johnsen fra Øksnes Kommune og går rett inn i dagens nyhetsbilde.

Under finner du alle powerpoint-presentasjonene.

Alt om Trondheimskonferansen

Skrevet av Marte Taylor Bye  •  Aktuelt  •  01. Desember

Konferanse om likeverdige offentlige tjenester- fordi det er samfunnsnyttig!

Etter to heidundrende konferansedager med likestillingsfortegn i Trondheim retter vi en stor takk til alle som bidro til å gjøre dagene spennende, engasjerende og lærerike! Gode innlegg kastet lys på likestillingsarbeid fra ulike perspektiver. Her ligger alle innleggene fra konferansen.

Gutter og jenter i landbruket

Skrevet av Maria Almli  •  Aktuelt  •  28. November

Barn deltar mindre i drifta på norske gårder. Hva betyr det for barna og for rekrutteringen til landbruket?

KUN senter for kunnskap og likestilling vil i samarbeid med Nordland Bonde- og Småbrukarlag skape bevissthet om betydningen av barns deltakelse/manglende deltakelse i landbruket. Vi vil løfte frem gode eksempler, løsninger og begrensninger for å ha med barn i gårdsarbeid, og se dette i en større sammenheng: Hvilken betydning har barns deltakelse for rekruttering til næringa? Gjennom et arbeidsseminar i Bodø 15. desember skal ulike aktører vurdere om det trengs mer kunnskap om temaet og/eller iverksettes tiltak.

Velkommen til konferanse!

Skrevet av Marte Taylor Bye  •  Aktuelt  •  12. November

KUN senter for kunnskap og likestilling, Likestillingssenteret og Senter for likestilling har gleden av å invitere til nasjonal konferanse om praktisk likestillingsarbeid i Trondheim 25-26. november.

Tema for dagene er likeverdige offentlige tjenester, og hvordan bli en likestilt kommune?

Praktisk og lønnsom integrering

Skrevet av Bente Berg Sivertsen  •  Aktuelt  •  12. November

Bolystprosjektet «Innvandrere, en ressurs i Vesterålen», finansiert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Nordland Fylkeskommune, inviterer til Regional Konferanse på Sortland, Kulturfabrikken, mandag 24. november. Se program>>

Kurs i praktisk prosjektledelse

Skrevet av Lindis Sloan  •  Aktuelt  •  14. Oktober

20. - 22. januar 2015 på KUN i Steigen

Har du noen i din virksomhet som trenger/ønsker opplæring i prosjektarbeid og prosjektledelse, vil dette kurset være en god start på planleggingen og gjennomføringen av prosjektet. Jobb med eget prosjekt eller idé til prosjekt alle tre dagene.

Se Volden - en feltrapport

Skrevet av Lindis Sloan  •  Aktuelt  •  01. Oktober

Med Frode Fredriksen, Amina Winningah, Krisesentersekretariatet og Statens Barnehus på laget har KUN arrangert fagdager om å "Se Volden" i Mosjøen, Sandnessjøen, Nesna og Sortland så langt i år. Fagdagene har vært godt besøkt og vi har fått svært gode tilbakemeldinger.

Spennende og gøy å jobbe med likestilling i barnehagen!

Skrevet av Rose-Mari Moen  •  Aktuelt  •  30. September

Er det slik at gutter og jenter får like muligheter i barnehagen? Eller blir de behandlet etter hvilket kjønn de har?  Dette har tre barnehager i Bergen prøvd å finne ut av.

Søk på KUNs masterstipend 2014

Skrevet av Mari Wattum  •  Aktuelt  •  30. September

KUN senter for kunnskap og likestilling lyser ut to mastergradsstipender for studenter som skriver om temaer som omfatter likestillings- og mangfoldsproblematikk, gjerne med en praktisk vinkling.

Nytt prosjekt om LHBT-personer på bygda

Skrevet av Marte Taylor Bye  •  Aktuelt  •  19. September

Hvordan er det å være skeiv på bygda? Det er noe av det KUN skal se på i et nytt prosjekt for Bufdir.

Temamøte om vold

Skrevet av Marte Taylor Bye  •  Aktuelt  •  16. September

Velkommen til temamøte om vold i Steinkjer 24.september!

Se plakat (pdf)>>

Friluftsdag for damer

Skrevet av Maria Monasdatter Almli  •  Aktuelt  •  08. September

Vil du prøve noe du aldri har gjort før? Få et lynkurs i friluftsliv, skyting, fluefiske, bål og bålmat? Ønsker du å treffe organisasjoner som driver med friluftsaktivitet i Bodø? Eller bare tilbringe en spennende utedag sammen med jenter i alle varianter, venner eller familien?

Velkommen til Bestemorenga lørdag 20. september 2014!

Konferanse i Trondheim 25.-26. november

Skrevet av Marte Taylor Bye  •  Aktuelt •  Regionalt Likestillingssenter  •  02. September

KUN senter for kunnskap og likestilling, Likestillingssenteret og Senter for likestilling har gleden av å invitere til

Nasjonal konferanse om praktisk likestillingsarbeid i Trondheim 25-26. november

Sett av datoene! Tema for dagene er likeverdige offentlige tjenester, og hvordan bli en likestilt kommune?
Tema for dagene:
  • Likestilling - hvorfor og hvordan?
  • Sånn gjør du det - praktiske eksempler fra kommuneprosjektet ‘Likestilte kommuner 2012-2014’
Konferansen finansieres av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Gratis deltakelse! Reise og opphold dekkes av den enkelte.

Neste side


Share

Publisert: 07.03.08 10:34
Sist oppdatert: 26.06.14 12:07Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.

Publiseringsløsning levert av Nettintro ANS. Design av Petas Design.