En lite påaktet ressurs

Skrevet av Hanne Løkås Veigård/Videofabrikken  •  Aktuelt  •  26. Januar

I halvannet år har KUN Senter for kunnskap og likestilling drevet prosjektet «Innvandrere en ressurs for Vesterålen». – Det forundrer meg at kommunenorge ikke engasjerer seg mer i innvandring som en mulighet til å opprettholde folketallet, sier prosjektleder Gunhild Thunem.

Gode eksempler på praktisk likestillingsarbeid

Skrevet av Marte Taylor Bye  •  Aktuelt  •  19. Januar

Gode tjenester er likeverdige tjenester! Dette er erfaringen fra prosjekter vi har hatt i samarbeid med blant annet kommuner og kommunale tjenesteenheter, landbrukskontoret i Steinkjer og Statens vegvesen. Nå er erfaringer med praktisk likestillingsarbeid samlet i dette heftet>>

Aktiv 60+? Det kommer an på.

Skrevet av Lindis Sloan  •  Aktuelt  •  05. Januar

Kjønn, sivilstand og alder er avgjørende for eldres deltakelsesmønster. Dette kommer frem i en ny rapport utarbeidet av KUN. Prosjektet aktiv 60 + er finansiert av fylkeskommunen og har hatt som mål å øke kunnskapen og bevisstheten omkring eldres deltakelse og medvirkning i fylket.

Hils på vår nye praktikant - Leila Saadati

Skrevet av Steinkjer-kontoret og Leila Saadati  •  Aktuelt •  Blogg  •  11. Desember, 2014

Vi er så heldige å ha Leila som praktikant hos oss framover. Vi har bedt henne presentere seg selv:

Ressurs eller utgift? Kommunen bestemmer!

Skrevet av Hanne Løkås Veigård/Videofabrikken  •  Aktuelt  •  02. Desember, 2014

Måten flyktningene tas vare på, avgjør hvorvidt de blir ressurs eller utgift for kommunen. Leif Henriksen, leder i NAV Øksnes, sa på konferansen i Vesterålen 24. november at han frykter at flere kommuner bruker statlige integreringstilskudd i strid med hensikten.

Vellykket konferanse i Vesterålen 24. november

Skrevet av Gunhild Thunem  •  Aktuelt  •  02. Desember, 2014

"Praktisk og lønnsom integrering" ble holdt i Vesterålen 24. november og KUN vil fortløpende legge ut artikler fra konferansen - den første er fra Leif Henriksen, NAV Øksnes og Hjertrud Johnsen fra Øksnes Kommune og går rett inn i dagens nyhetsbilde.

Under finner du alle powerpoint-presentasjonene.

Alt om Trondheimskonferansen

Skrevet av Marte Taylor Bye  •  Aktuelt  •  01. Desember, 2014

Konferanse om likeverdige offentlige tjenester- fordi det er samfunnsnyttig!

Etter to heidundrende konferansedager med likestillingsfortegn i Trondheim retter vi en stor takk til alle som bidro til å gjøre dagene spennende, engasjerende og lærerike! Gode innlegg kastet lys på likestillingsarbeid fra ulike perspektiver. Her ligger alle innleggene fra konferansen.

Gutter og jenter i landbruket

Skrevet av Maria Almli  •  Aktuelt  •  28. November, 2014

Barn deltar mindre i drifta på norske gårder. Hva betyr det for barna og for rekrutteringen til landbruket?

KUN senter for kunnskap og likestilling vil i samarbeid med Nordland Bonde- og Småbrukarlag skape bevissthet om betydningen av barns deltakelse/manglende deltakelse i landbruket. Vi vil løfte frem gode eksempler, løsninger og begrensninger for å ha med barn i gårdsarbeid, og se dette i en større sammenheng: Hvilken betydning har barns deltakelse for rekruttering til næringa? Gjennom et arbeidsseminar i Bodø 15. desember skal ulike aktører vurdere om det trengs mer kunnskap om temaet og/eller iverksettes tiltak.

Velkommen til konferanse!

Skrevet av Marte Taylor Bye  •  Aktuelt  •  12. November, 2014

KUN senter for kunnskap og likestilling, Likestillingssenteret og Senter for likestilling har gleden av å invitere til nasjonal konferanse om praktisk likestillingsarbeid i Trondheim 25-26. november.

Tema for dagene er likeverdige offentlige tjenester, og hvordan bli en likestilt kommune?

Praktisk og lønnsom integrering

Skrevet av Bente Berg Sivertsen  •  Aktuelt  •  12. November, 2014

Bolystprosjektet «Innvandrere, en ressurs i Vesterålen», finansiert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Nordland Fylkeskommune, inviterer til Regional Konferanse på Sortland, Kulturfabrikken, mandag 24. november. Se program>>

Kurs i praktisk prosjektledelse

Skrevet av Lindis Sloan  •  Aktuelt  •  14. Oktober, 2014

20. - 22. januar 2015 på KUN i Steigen

Har du noen i din virksomhet som trenger/ønsker opplæring i prosjektarbeid og prosjektledelse, vil dette kurset være en god start på planleggingen og gjennomføringen av prosjektet. Jobb med eget prosjekt eller idé til prosjekt alle tre dagene.

Se Volden - en feltrapport

Skrevet av Lindis Sloan  •  Aktuelt  •  01. Oktober, 2014

Med Frode Fredriksen, Amina Winningah, Krisesentersekretariatet og Statens Barnehus på laget har KUN arrangert fagdager om å "Se Volden" i Mosjøen, Sandnessjøen, Nesna og Sortland så langt i år. Fagdagene har vært godt besøkt og vi har fått svært gode tilbakemeldinger.

Spennende og gøy å jobbe med likestilling i barnehagen!

Skrevet av Rose-Mari Moen  •  Aktuelt  •  30. September, 2014

Er det slik at gutter og jenter får like muligheter i barnehagen? Eller blir de behandlet etter hvilket kjønn de har?  Dette har tre barnehager i Bergen prøvd å finne ut av.

Søk på KUNs masterstipend 2014

Skrevet av Mari Wattum  •  Aktuelt  •  30. September, 2014

KUN senter for kunnskap og likestilling lyser ut to mastergradsstipender for studenter som skriver om temaer som omfatter likestillings- og mangfoldsproblematikk, gjerne med en praktisk vinkling.

Nytt prosjekt om LHBT-personer på bygda

Skrevet av Marte Taylor Bye  •  Aktuelt  •  19. September, 2014

Hvordan er det å være skeiv på bygda? Det er noe av det KUN skal se på i et nytt prosjekt for Bufdir.

Neste side


Share

Publisert: 07.03.08 10:34
Sist oppdatert: 26.06.14 12:07Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.

Publiseringsløsning levert av Nettintro ANS. Design av Petas Design.