Nytt prosjekt om LHBT-personer på bygda

Skrevet av Marte Taylor Bye  •  Aktuelt  •  19. September

Hvordan er det å være skeiv på bygda? Det er noe av det KUN skal se på i et nytt prosjekt for Bufdir.

Temamøte om vold

Skrevet av Marte Taylor Bye  •  Aktuelt  •  16. September

Velkommen til temamøte om vold i Steinkjer 24.september!

Se plakat (pdf)>>

Søk på KUNs masterstipend 2014

Skrevet av Mari Wattum  •  Aktuelt  •  09. September

KUN senter for kunnskap og likestilling lyser ut to mastergradsstipender for studenter som skriver om temaer som omfatter likestillings- og mangfoldsproblematikk, gjerne med en praktisk vinkling.

Friluftsdag for damer

Skrevet av Maria Monasdatter Almli  •  Aktuelt  •  08. September

Vil du prøve noe du aldri har gjort før? Få et lynkurs i friluftsliv, skyting, fluefiske, bål og bålmat? Ønsker du å treffe organisasjoner som driver med friluftsaktivitet i Bodø? Eller bare tilbringe en spennende utedag sammen med jenter i alle varianter, venner eller familien?

Velkommen til Bestemorenga lørdag 20.september!

Konferanse i Trondheim 25.-26. november

Skrevet av Marte Taylor Bye  •  Aktuelt •  Regionalt Likestillingssenter  •  02. September

KUN senter for kunnskap og likestilling, Likestillingssenteret og Senter for likestilling har gleden av å invitere til

Nasjonal konferanse om praktisk likestillingsarbeid i Trondheim 25-26. november

Sett av datoene! Tema for dagene er likeverdige offentlige tjenester, og hvordan bli en likestilt kommune?
Tema for dagene:
  • Likestilling - hvorfor og hvordan?
  • Sånn gjør du det - praktiske eksempler fra kommuneprosjektet ‘Likestilte kommuner 2012-2014’
Konferansen finansieres av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Gratis deltakelse! Reise og opphold dekkes av den enkelte.

Avlysning, vi beklager!

Skrevet av Mari Helenedatter Aarbakke  •  Aktuelt  •  27. August

På grunn av for få påmeldte må vi i dag avlyse konferansen Kvinner i Frimark som etter planen skulle gjennomføres 3. september i Alta.

Studietur om sosialt arbeid og vold i nære relasjoner

Skrevet av Karin Hovde  •  Aktuelt  •  20. August

Før sommeren var en vietnamesisk delegasjon med representanter fra sentrale myndigheter, partiapparatet og buddhistorganisasjonen på studiebesøk i Norge for å lære om sosialt arbeid og arbeid mot vold i nære relasjoner.

Kvinner i Frimark 3. september

Skrevet av Maria Monasdatter Almli  •  Aktuelt  •  19. August

KUN forlenger Finnmarkskonferansen og arrangerer oppfølgingskonferanse med spreke innledere, god takhøyde og bred debatt. Sjekk programmet her>> Frister framtidens Finnmark?

Plass i kontorfellesskap?

Skrevet av Mari Wattum  •  Aktuelt  •  19. August

KUN har ledige kontorer (kort- eller langtidsleie), møterom og arbeidsplasser for studenter.

Likeverdige offentlige tjenester i vegvesenet

Skrevet av Marte Taylor Bye  •  Aktuelt  •  30. Juni

Statens vegvesen ønsker å tilby likeverdige tjenester for alle og å oppfylle diskrimineringslovverkets krav. I den forbindelsen har de engasjert KUN til å hjelpe dem å vurdere tre utvalgte tjenester.

Ett barn, to språk, mange muligheter

Skrevet av Linn Cecilie Rotvold Bylund  •  Aktuelt  •  30. Juni

KUN gjennomførte i september 2013 en fagdag om barn og flerspråklighet for ansatte i skole, barnehage, SFO og foreldre i Steigen. Fagdagen viste seg å bli en suksess, og vi ønsket at flere skulle få ta del i den kunnskapen som ble formidlet.  Vi har derfor gjennomført lignende fagdager i Ulsteinvik, Stokmarknes og på Fauske i år.

Nordisk forum

Skrevet av Rådgiverne ved KUN senter for kunnskap og likestilling  •  Aktuelt  •  26. Juni

Nordisk Forum, Nordens største arena for likestillingspolitiske debatter på 20 år,  er over. Vi i KUN har brukt fire dager sammen med 15 000-20 000 andre interesserte og engasjerte mennesker i alle aldre og kjønn. Vi ser tilbake på flotte dager med påfyll av kunnskap, tankevekkende foredrag, nye vinklinger på gamle spørsmål, møte med potensielle samarbeids- og diskusjonspartnere og  ideer til nye arbeidsmetoder.

Likestilling på polsk

Skrevet av Marte Taylor Bye  •  Aktuelt  •  25. Juni

16.juni var rundt femti deltakere samlet på statsministerens kontor i Warsawa. Karat coalition inviterte til konferanse som samlet representanter fra offentlig administrasjon, politi, lokale koordinatorer for kvinnekongressen og frivillige organisasjoner. Konferansen markerte starten på prosjektet ‘Preventing discrimination in the regions of Poland’, som er støttet av EØS-midler, og hvor KUN er samarbeidspartner.

Samfunnsutvikling for alle!

Skrevet av Gunhild Thunem  •  Aktuelt  •  19. Juni

Herøy og Ulstein kommune har i to år jobbet sammen med KUN for å se på hvilke systemer som må etableres i kommunen for å ivareta ulike grupper i befolkninga.Kommunene har sett på sin egen praksis på helsestasjoner og i barnehager. Herøy har jobbet med Kommuneplanens samfunnsdel og revidert lønnspolitikken utfra et likelønnsperspektiv. Ulstein har utarbeidet en levekårsplan, som omfatter områdene oppvekst, omsorg og kultur.Arbeidet som har blitt gjort i denne perioden ble presentert på en felles samling for de to kommunene 4. juni på Runde miljøsenter.

Tale- og kommunikasjonskurs for minoritetsspråklige i Steigen

Skrevet av Gry Bårnes  •  Aktuelt  •  02. Juni

Å forstå og gjøre seg forstått er viktig for å få jobb. KUN har også i år arrangert tale- og kommunikasjonskurs for minoritetsspråklige. Denne gruppen består av både ekteskapsmigranter, arbeidsmigranter og flyktninger. Kursleder er logoped og med relevant arbeidserfaring. Over 30 minoritetsspråklige har gjennomført dette kurset våren 2014.

Les mer hos Lokalavisa Nord-Salten>>

Neste side


Share

Publisert: 07.03.08 10:34
Sist oppdatert: 26.06.14 12:07Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.

Publiseringsløsning levert av Nettintro ANS. Design av Petas Design.