Masterstudent, og allerede følgeforsker?

Skrevet av Gunhild Thunem  •  Aktuelt  •  09. Februar

Er du masterstudent med interesse for pedagogisk metode og inkludering? I samarbeid med Nordland fylkeskommune lyser KUN ut mastergradsstipend for studenter som ønsker å se på hvordan mentor som metode kan styrke inkluderingen av innvandrere.

Mer mangfold på Helgeland?

Skrevet av Karin Hovde  •  Aktuelt  •  28. Januar

Næringslivet i Nordland blomstrer, men kvinnene flytter ut, det samme gjør også flyktninger og innvandrere som i utgangspunktet blir bosatt her gjennom staten. Et nytt prosjektsamarbeid har som mål å se om mangfoldsfokus i industrien kan bidra til å skape et mer attraktivt arbeidsmarked for alle.

En saga om troll og heltinner

Skrevet av Helga Eggebø  •  Aktuelt  •  07. Januar

Debatten om netthets handler om troll og heltinner - en kamp mellom det gode og onde. Den nye KUN-rapporten "Erfaringer med digitale krenkelser i Norger" viser et litt annet bilde.

Takk til Sunniva Ørstavik

Skrevet av Karin Hovde  •  Aktuelt  •  16. Desember, 2015

Åremålsperioden nærmer seg slutten, og vi i KUN takker for godt samarbeid i 6 år. Bildet er fra Sunnivas besøk på KUN i 2012, da hun delte ut kompetansebevis til Aynur Ablet. Les mer>>

Økt fokus på skeive i distriktet

Skrevet av Helga Eggebø  •  Aktuelt  •  04. Desember, 2015

KUN gratulerer Skeiv Ungdom med ny den nye rådgiveren Sunniva, som skal jobba særskilt med distrikts-Norge! #skeivpabygda

Skeiv i Salten på NRK Nordland

Skrevet av Helga Eggebø  •  Aktuelt  •  03. Desember, 2015

31. august og 1. september gjennomførte KUN, LLH og Skeiv Ungdom prosjektet Skeiv i Salten. No i november kunne du høyra NRK Nordlands reportasje frå arrangementet.

Vald og likestilling

Skrevet av Helga Eggebø  •  Aktuelt  •  24. November, 2015

Menn er utsette for størstedelen av dei politimelde valdsbrota. Likevel handlar regjeringas likestillingsmelding om den valden som i hovudsak rammer kvinner og jenter. Kva kan vera grunnen til det? I samband med morgondagens konferanse om vald mot kvinner, skriver Helga Eggebø for Kvinneguiden.no

Vold mot kvinner - et likestillingsspørsmål?

Skrevet av Helga Eggebø  •  Aktuelt  •  23. November, 2015

I anledning FNs dag til bekjempelse av vold mot kvinner arrangeres konferansen "Vold - et likestillingsspørsmål" på Litteraturhuset i Oslo. KUN er invitert til å bidra.

Mangfold og innovasjon

Skrevet av Karin Hovde  •  Aktuelt  •  11. November, 2015

Mangfold er bra for arbeidsmiljø, lønnsomhet, innovasjon og omdømme, sier forskningen, men hvordan står det til i praksis? Sammen med Kunnskapsparken Helgeland skal vi gjennomføre et forprosjekt om mangfold>>

Å elske en bonde

Skrevet av Karin Hovde  •  Aktuelt  •  02. November, 2015

I samarbeid med Norges Bondelag, Kvinneutvalget i Norsk Bonde- og småbrukarlag og Norges Bygdekvinnelag, inviterer KUN til konferansen "Å elske en bonde". Påmeldingen er begynt, se program>>

Utlendingsloven og vold i nære relasjoner

Skrevet av Helga Eggebø  •  Aktuelt  •  28. Oktober, 2015

I forrige uke lanserte Utlendingsdirektoratet (UDI) en rapport om tiltak for rett informasjon og bedre prosess når det gjelder mishandlingsregelen i utlendingsloven. KUN har bidratt aktivt i arbeid.

Likestillingsstatus i Storbritannia

Skrevet av Helga Eggebø  •  Aktuelt  •  21. Oktober, 2015

80 prosent av dei kutta store velferdskutta Storbritannia har gjennomførd dei siste åra, har ramma kvinner. Det går fram av ein rapport frå London School of Economics (LSE).

Hamsterhjulet

Skrevet av Helga Eggebø  •  Aktuelt  •  19. Oktober, 2015

Dei blå-blå skulle laga noko betre enn dei raudgrøne. Men det fekk dei ikkje til. Helga Eggebø skriver på Dagbladet.no i dag.

Om vold, hjemløshet og sosial innovasjon

Skrevet av Marte Taylor Bye  •  Aktuelt  •  14. Oktober, 2015

Det var sol, og møtestedet var en rikt dekorert vingård midt i Praha, som sto i grell kontrast til programmet på workshopen i september. Vold i nære relasjoner og vold mot hjemløse kvinner var hovedtemaene vi diskuterte med tsjekkiske Jako Doma, Natthjemmet og en rekke deltakere fra ulike tsjekkiske NGOer.

Yrker har ikke kjønn!

Skrevet av Marte Taylor Bye  •  Aktuelt  •  14. Oktober, 2015

Dette var hovedbudskapet til Kvinner i utradisjonelle yrker, som 1. oktober arrangerte en konferanse om utradisjonelle yrkesvalg.

Neste side


Share

Publisert: 07.03.08 10:34
Sist oppdatert: 05.05.15 10:04Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.

Publiseringsløsning levert av Nettintro ANS. Design av Petas Design.