Vold mot eldre

Skrevet av Karin Hovde  •  Aktuelt  •  18. September

Vold mot eldre har i den siste tiden blitt tema i eldreomsorgen i Trondheim og Oslo og man finner at dette skjer både i private hjem og på institusjoner. Vi vil ta opp diskusjonen om hva som kan gjøres både for å oppdage og hindre vold mot eldre, og arrangerer temadager i Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag.

Les mer om prosjektet her>>

Skeiv i Salten

Skrevet av Helga Eggebø  •  Aktuelt  •  07. September

31. august og 1. september gjennomførte KUN, LLH og Skeiv Ungdom prosjektet Skeiv i Salten. Neste hundre fagfolk, samt elever ved 7 skoler i fylket deltok på kurs.

Sosial innovasjon

Skrevet av Karin Hovde  •  Aktuelt  •  27. August

Hvorfor er det ikke mer mangfold i innovasjonsmiljøene når man vet at nettopp mangfold er en faktor som fremmer god innovasjon? Karin Hovde deler inntrykk fra seminar om sosial innovasjon i Stockholm.

KUNs valgekstra 2015

Skrevet av Lindis Sloan  •  Aktuelt  •  19. August

Så er det snart klart for kommune- og fylkestingsvalg igjen. Helga har skrevet om "Fire nye år med gutteklubb", Lindis fortviler over at "Kyss en kvinne" er like aktuell. I media ser vi at Susanne Kaluza har lansert kampanjen #kvinnerinn, "fordi DU kan gjøre en forskjell". Under her finner du regelverket for personstemmer - bruk litt ekstra tid i stemmelokalet i år!

Til inspirasjon, en flott film fra våre samarbeidspartnere i Vietnam: Be part of the solution!

For fire nye år med gubbeklubb

Skrevet av Helga Eggebø  •  Aktuelt  •  14. August

Menn over 50 sit med makta i lokalpolitikken. Her kjem forklaringa på kvifor det er slik.

Mer seksualundervisning til innvandrere

Skrevet av Leila Saadati  •  Aktuelt •  Blogg  •  06. Juli

Det finnes ulike emner som innvandrere, både kvinner og menn må ha kunnskap om, ett av dem er om kropp og seksualitet. Jeg kommer selv fra Iran og vet at innvandrere som kommer fra muslimske land, har for liten kunnskap om seksuelle problemer, seksuell identitet og rettigheter. I tillegg kan vi også være feilinformert i saker som angår tema.

Skeiv på bygda - i Oslo

Skrevet av Marte Taylor Bye  •  Aktuelt  •  30. Juni

Det er smått ironisk at vi for andre gang har presentert Skeiv på bygda i Oslo. På den annen side var det ikke noe å si på oppmøtet da LHBT-senteret lørdag 20. juni arrangerte paneldebatt om temaet under Pride house, som et av fire parallelle arrangementer.

Mer mangfold på Agder

Skrevet av Karin Hovde  •  Aktuelt  •  25. Juni

Undersøkelser viser at både mangfold i kompetanse og kjønnsbalanse øker innovasjonsevnen i bedrifter. 18.juni møttes regional utviklingsavdelingene i Aust- og Vest-Agder for å diskutere hvordan næringsutvikling og innovasjon henger sammen med likestilling og mangfold.

Fra vondt til verre

Skrevet av Helga Eggebø  •  Aktuelt  •  12. Juni

KrF og Venstre har blitt samde med regjeringa om nye innstrammingar i innvandringspolitikken. Medan me debatterer asylbarn og 10.000 overføringsflyktningar, blir omfattande lovendringar sendt på høyring utan at det har ført til særleg offentleg debatt.

Kjønnsperspektiv – en kur for alt?

Skrevet av Marte Taylor Bye  •  Aktuelt •  Blogg  •  11. Juni

Flere av innlederne på ‘EnGendering excellence’ som ble arrangert av Forskningsrådet i forrige uke, åpnet med at det åpenbart finnes forskning hvor kjønnsperspektiv ikke er relevant. I løpet av de to konferansedagene ble vi klokere på mye, men ikke på hvilke felter dette dreier seg om.

Som du roper i skogen...

Skrevet av Helga Eggebø  •  Aktuelt  •  08. Juni

Kunnskapsgrunnlaget for kommunereforma får meg til å lura på om kvinner og Nord-Noreg finst som ein del av Kommune-Noreg, eller om landet vårt består av menn og Oslobuarar.

Forsking og utgreiingar legg premissar for politiske vedtak og reformer. Samtidig legg politiske avgjerder premissar for kva kunnskap ein bestiller. Kommunereforma er eit typisk døme.

Statens vegvesen - på veg for et bedre samfunn!

Skrevet av Marte Taylor Bye  •  Aktuelt  •  03. Juni

Statens vegvesen har en policy for likeverdige tjenester, og ønsket å få et svar på hva de kan gjøre for å sikre gode tjenester til alle borgere. I en undersøkelse av tre ulike tjenester; praktisk førerprøve, søknad om førerprøve og søknad om avkjørsel til vei, har KUN sett på hvilke hindringer som finnes for at etaten kan yte likeverdige tjenester til ulike grupper brukere, og hvordan Statens vegvesen kan arbeide videre på dette området.

Aktive eldre i Norge og Slovenia

Skrevet av Karin Hovde  •  Aktuelt  •  26. Mai

KUN avdeling Steinkjer har hatt besøk fra Slovenia. Vi arbeider sammen våre slovenske partnere for å utvikle bedre tjenester for eldre.

Himmel og Hælvete

Skrevet av Mari Helenedatter Aarbakke  •  Aktuelt •  Blogg  •  20. Mai

De første minuttene på høyhælte sko er frydefulle. Haka løftes, skuldrene skyves bakover, og hvert lille skritt avgir en skarp, umiskjennelig lyd: Her kommer en kvinne! Men fryden må snart vike når fremre del av føttene mine sier ifra om at de er presset sammen i en spiss, og at denne spissen nå bærer mesteparten av kroppsvekten min. Jeg er på konferanse, og de neste ni timene skal føttene mine forbli sammenklemt og feilbelastet.

Kunnskap og kommunereform

Skrevet av Helga Eggebø  •  Aktuelt  •  19. Mai

KUN har identifisert noen vesentlige mangler ved det foreliggende kunnskapsgrunnlaget for kommunereformen, fra nasjonalt og lokalt hold. Manglende vi har identifisert er knyttet til to vesentlige punkter: 1) Geografi og 2)  Konsekvenser for ulike befolkningsgrupper.

Neste side


Share

Publisert: 07.03.08 10:34
Sist oppdatert: 05.05.15 10:04Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.

Publiseringsløsning levert av Nettintro ANS. Design av Petas Design.