Studietur om sosialt arbeid og vold i nære relasjoner

Skrevet av Karin Hovde  •  Aktuelt  •  20. August

Før sommeren var en vietnamesisk delegasjon med representanter fra sentrale myndigheter, partiapparatet og buddhistorganisasjonen på studiebesøk i Norge for å lære om sosialt arbeid og arbeid mot vold i nære relasjoner.

Kvinner i Frimark 3. september

Skrevet av Maria Monasdatter Almli  •  Aktuelt  •  19. August

KUN forlenger Finnmarkskonferansen og arrangerer oppfølgingskonferanse med spreke innledere, god takhøyde og bred debatt. Sjekk programmet her>> Frister framtidens Finnmark?

Plass i kontorfellesskap?

Skrevet av Mari Wattum  •  Aktuelt  •  19. August

KUN har ledige kontorer (kort- eller langtidsleie), møterom og arbeidsplasser for studenter.

Likeverdige offentlige tjenester i vegvesenet

Skrevet av Marte Taylor Bye  •  Aktuelt  •  30. Juni

Statens vegvesen ønsker å tilby likeverdige tjenester for alle og å oppfylle diskrimineringslovverkets krav. I den forbindelsen har de engasjert KUN til å hjelpe dem å vurdere tre utvalgte tjenester.

Ett barn, to språk, mange muligheter

Skrevet av Linn Cecilie Rotvold Bylund  •  Aktuelt  •  30. Juni

KUN gjennomførte i september 2013 en fagdag om barn og flerspråklighet for ansatte i skole, barnehage, SFO og foreldre i Steigen. Fagdagen viste seg å bli en suksess, og vi ønsket at flere skulle få ta del i den kunnskapen som ble formidlet.  Vi har derfor gjennomført lignende fagdager i Ulsteinvik, Stokmarknes og på Fauske i år.

Nordisk forum

Skrevet av Rådgiverne ved KUN senter for kunnskap og likestilling  •  Aktuelt  •  26. Juni

Nordisk Forum, Nordens største arena for likestillingspolitiske debatter på 20 år,  er over. Vi i KUN har brukt fire dager sammen med 15 000-20 000 andre interesserte og engasjerte mennesker i alle aldre og kjønn. Vi ser tilbake på flotte dager med påfyll av kunnskap, tankevekkende foredrag, nye vinklinger på gamle spørsmål, møte med potensielle samarbeids- og diskusjonspartnere og  ideer til nye arbeidsmetoder.

Likestilling på polsk

Skrevet av Marte Taylor Bye  •  Aktuelt  •  25. Juni

16.juni var rundt femti deltakere samlet på statsministerens kontor i Warsawa. Karat coalition inviterte til konferanse som samlet representanter fra offentlig administrasjon, politi, lokale koordinatorer for kvinnekongressen og frivillige organisasjoner. Konferansen markerte starten på prosjektet ‘Preventing discrimination in the regions of Poland’, som er støttet av EØS-midler, og hvor KUN er samarbeidspartner.

Samfunnsutvikling for alle!

Skrevet av Gunhild Thunem  •  Aktuelt  •  19. Juni

Herøy og Ulstein kommune har i to år jobbet sammen med KUN for å se på hvilke systemer som må etableres i kommunen for å ivareta ulike grupper i befolkninga.Kommunene har sett på sin egen praksis på helsestasjoner og i barnehager. Herøy har jobbet med Kommuneplanens samfunnsdel og revidert lønnspolitikken utfra et likelønnsperspektiv. Ulstein har utarbeidet en levekårsplan, som omfatter områdene oppvekst, omsorg og kultur.Arbeidet som har blitt gjort i denne perioden ble presentert på en felles samling for de to kommunene 4. juni på Runde miljøsenter.

Tale- og kommunikasjonskurs for minoritetsspråklige i Steigen

Skrevet av Gry Bårnes  •  Aktuelt  •  02. Juni

Å forstå og gjøre seg forstått er viktig for å få jobb. KUN har også i år arrangert tale- og kommunikasjonskurs for minoritetsspråklige. Denne gruppen består av både ekteskapsmigranter, arbeidsmigranter og flyktninger. Kursleder er logoped og med relevant arbeidserfaring. Over 30 minoritetsspråklige har gjennomført dette kurset våren 2014.

Les mer hos Lokalavisa Nord-Salten>>

KUN vil utvikle en «mangfoldstrigger for bedrifter»

Skrevet av Karin Hovde  •  Aktuelt  •  21. Mai

Mange arbeidsgivere ønsker innspill til hvordan de kan rekruttere bredere og for eksempel få flere kvinner inn i mannsdominerte miljø og flere menn inn i kvinnedominerte miljø. De spør også hvordan de kan legge til rette for mere mangfold og beholde de som rekrutteres inn. Dette henger sammen med virksomhetens omdømme, personalpolitikk og arbeidsmiljø. Vi har sett at mangfold og innovasjon henger sammen, men for å utnytte potensialet i et mangfoldig miljø, må bedriften legge til rette for medvirkning i utviklingsprosesser, for likeverdighet mellom ulike grupper, godt arbeidsmiljø og takhøyde.

Likeverdige offentlige tjenester i Bydel Alna

Skrevet av Karin Hovde  •  Aktuelt  •  21. Mai

Bydel Alna fikk Oslo kommunes opplæringspris på kr 50.000 i 2013. Måten de bruker de bruker midlene på, viser at de fortjener denne utmerkelsen. Bydelen har etablert en tverrfaglig læringsarena for å bedre bydelens arbeid med likeverdige tjenester. Målet med læringsarenaen er både å stimulere til praktiske tiltak i den enkelte tjenesteenheten, og å skape rom for læring og refleksjon rundt egen praksis. En arbeidsgruppe legger til rette for samlinger to ganger i året, og samler erfaringer for å vurdere og utvikle både arbeidsformen og arbeidet med å sikre likeverdige offentlige tjenester videre.

Annerledeslandet lister seg bakover

Skrevet av Maria Almli  •  Aktuelt  •  20. Mai

På de store gårdsbrukene deltar barn lite i gårdsarbeidet.  Barns deltakelse i gårdsarbeidet har tydelig sammenheng med rekruttering. Med endringer mot enda større og industrielle bruk kan næringa ta knekken på seg selv. I en tid hvor resten av verden fokuserer på viktigheten av familiejordbruket for best og bærekraftig utnyttelse av verdens matjord, foreslår vår egen landbruksminister å gå andre veien. Det er lite fremtidsrettet!

Møt oss i Malmø!

Skrevet av Mari Helenedatter Aarbakke  •  Aktuelt  •  16. Mai

KUN stiller kvinnesterke på Nordisk Forum i Malmø 12. – 15. juni 2014. Vi blir seks av totalt 15 000 mennesker som bidrar til den største nordiske samlingen for kvinners rettigheter på 20 år!

Horne vil ha mer likestilling

Skrevet av Karin Hovde  •  Aktuelt  •  20. Mars

Likestilling er også viktig for denne regjeringen, forsikret Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne da KUN og Likestillingssenteret på Hamar møtte henne 13. mars.

Hvis man gjør en god jobb, går ryktet fort!

Skrevet av Lindis Sloan  •  Aktuelt  •  17. Mars

Det sier en av informantene i KUN og Seemas undersøkelse av hvilke tiltak som kan bidra til å øke andelen personer med etnisk minoritetsbakgrunn i styrer i offentlig eide foretak. Prosjektet ble gjennomført for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD), og sluttrapporten offentliggjøres nå.

Neste side


Share

Publisert: 07.03.08 10:34
Sist oppdatert: 26.06.14 12:07Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.

Publiseringsløsning levert av Nettintro ANS. Design av Petas Design.