Bli en likestiller!

Skrevet av Mari Helenedatter Aarbakke  •  Aktuelt  •  26. Februar

Til vårt kontor i Steigen søker vi en engasjert, kreativ og selvstendig kollega. I tillegg må du gjerne være en kløpper på statistikk, et fyrverkeri av en foredragsholder, eller noe helt annet vi kanskje ikke vet at vi trenger engang.

Se stillingsannonsen som PDF>>

Informanter søkes!

Skrevet av Lindis Sloan  •  Aktuelt  •  24. Februar

Har du blitt utsatt for netthets? Har du opplevd hets eller krenkelser på nett eller via mobiltelefon? I så fall vil vi gjerne snakke med deg!

Se invitasjon>>

Gutter er normen, jenter er kjønn!

Skrevet av Linn Cecilie Bylund  •  Aktuelt  •  23. Februar

Hvorfor er det slik at det er mer akseptert at jenter kler seg ut som kaptein Sabeltann og leker med biler enn at gutter kler seg i prinsessekjoler og leker med dukker? Dette og andre spørsmål omkring kjønn og likestilling i barnehagen ble tatt opp til diskusjon da KUN hadde foredrag med en støttegruppe for private barnehager i Steinkjer i januar.

Praktisk erfaring for studenter

Skrevet av Leila Saadati  •  Aktuelt  •  23. Februar

Marte Haaland (28) og Signe Marie Stendal (29) er de to studentene som fikk støtte fra KUN og nå har de gjennomført studiebesøket sitt.

Forrige høst fikk de stipend fra KUN senter for kunnskap og likestilling for å gjøre sine masteroppgaver. Begge to hadde relevante tema som passet inn i KUNs oppdrag og prosjekter.

En lite påaktet ressurs

Skrevet av Hanne Løkås Veigård/Videofabrikken  •  Aktuelt  •  26. Januar

I halvannet år har KUN Senter for kunnskap og likestilling drevet prosjektet «Innvandrere en ressurs for Vesterålen». – Det forundrer meg at kommunenorge ikke engasjerer seg mer i innvandring som en mulighet til å opprettholde folketallet, sier prosjektleder Gunhild Thunem.

Gode eksempler på praktisk likestillingsarbeid

Skrevet av Marte Taylor Bye  •  Aktuelt  •  19. Januar

Gode tjenester er likeverdige tjenester! Dette er erfaringen fra prosjekter vi har hatt i samarbeid med blant annet kommuner og kommunale tjenesteenheter, landbrukskontoret i Steinkjer og Statens vegvesen. Nå er erfaringer med praktisk likestillingsarbeid samlet i dette heftet>>

Aktiv 60+? Det kommer an på.

Skrevet av Lindis Sloan  •  Aktuelt  •  05. Januar

Kjønn, sivilstand og alder er avgjørende for eldres deltakelsesmønster. Dette kommer frem i en ny rapport utarbeidet av KUN. Prosjektet aktiv 60 + er finansiert av fylkeskommunen og har hatt som mål å øke kunnskapen og bevisstheten omkring eldres deltakelse og medvirkning i fylket.

Hils på vår nye praktikant - Leila Saadati

Skrevet av Steinkjer-kontoret og Leila Saadati  •  Aktuelt •  Blogg  •  11. Desember, 2014

Vi er så heldige å ha Leila som praktikant hos oss framover. Vi har bedt henne presentere seg selv:

Ressurs eller utgift? Kommunen bestemmer!

Skrevet av Hanne Løkås Veigård/Videofabrikken  •  Aktuelt  •  02. Desember, 2014

Måten flyktningene tas vare på, avgjør hvorvidt de blir ressurs eller utgift for kommunen. Leif Henriksen, leder i NAV Øksnes, sa på konferansen i Vesterålen 24. november at han frykter at flere kommuner bruker statlige integreringstilskudd i strid med hensikten.

Vellykket konferanse i Vesterålen 24. november

Skrevet av Gunhild Thunem  •  Aktuelt  •  02. Desember, 2014

"Praktisk og lønnsom integrering" ble holdt i Vesterålen 24. november og KUN vil fortløpende legge ut artikler fra konferansen - den første er fra Leif Henriksen, NAV Øksnes og Hjertrud Johnsen fra Øksnes Kommune og går rett inn i dagens nyhetsbilde.

Under finner du alle powerpoint-presentasjonene.

Alt om Trondheimskonferansen

Skrevet av Marte Taylor Bye  •  Aktuelt  •  01. Desember, 2014

Konferanse om likeverdige offentlige tjenester- fordi det er samfunnsnyttig!

Etter to heidundrende konferansedager med likestillingsfortegn i Trondheim retter vi en stor takk til alle som bidro til å gjøre dagene spennende, engasjerende og lærerike! Gode innlegg kastet lys på likestillingsarbeid fra ulike perspektiver. Her ligger alle innleggene fra konferansen.

Gutter og jenter i landbruket

Skrevet av Maria Almli  •  Aktuelt  •  28. November, 2014

Barn deltar mindre i drifta på norske gårder. Hva betyr det for barna og for rekrutteringen til landbruket?

KUN senter for kunnskap og likestilling vil i samarbeid med Nordland Bonde- og Småbrukarlag skape bevissthet om betydningen av barns deltakelse/manglende deltakelse i landbruket. Vi vil løfte frem gode eksempler, løsninger og begrensninger for å ha med barn i gårdsarbeid, og se dette i en større sammenheng: Hvilken betydning har barns deltakelse for rekruttering til næringa? Gjennom et arbeidsseminar i Bodø 15. desember skal ulike aktører vurdere om det trengs mer kunnskap om temaet og/eller iverksettes tiltak.

Velkommen til konferanse!

Skrevet av Marte Taylor Bye  •  Aktuelt  •  12. November, 2014

KUN senter for kunnskap og likestilling, Likestillingssenteret og Senter for likestilling har gleden av å invitere til nasjonal konferanse om praktisk likestillingsarbeid i Trondheim 25-26. november.

Tema for dagene er likeverdige offentlige tjenester, og hvordan bli en likestilt kommune?

Praktisk og lønnsom integrering

Skrevet av Bente Berg Sivertsen  •  Aktuelt  •  12. November, 2014

Bolystprosjektet «Innvandrere, en ressurs i Vesterålen», finansiert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Nordland Fylkeskommune, inviterer til Regional Konferanse på Sortland, Kulturfabrikken, mandag 24. november. Se program>>

Kurs i praktisk prosjektledelse

Skrevet av Lindis Sloan  •  Aktuelt  •  14. Oktober, 2014

20. - 22. januar 2015 på KUN i Steigen

Har du noen i din virksomhet som trenger/ønsker opplæring i prosjektarbeid og prosjektledelse, vil dette kurset være en god start på planleggingen og gjennomføringen av prosjektet. Jobb med eget prosjekt eller idé til prosjekt alle tre dagene.

Neste side


Share

Publisert: 07.03.08 10:34
Sist oppdatert: 26.06.14 12:07Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.

Publiseringsløsning levert av Nettintro ANS. Design av Petas Design.