Vald og likestilling

Skrevet av Helga Eggebø  •  Aktuelt  •  24. November

Menn er utsette for størstedelen av dei politimelde valdsbrota. Likevel handlar regjeringas likestillingsmelding om den valden som i hovudsak rammer kvinner og jenter. Kva kan vera grunnen til det? I samband med morgondagens konferanse om vald mot kvinner, skriver Helga Eggebø for Kvinneguiden.no

Vold mot kvinner - et likestillingsspørsmål?

Skrevet av Helga Eggebø  •  Aktuelt  •  23. November

I anledning FNs dag til bekjempelse av vold mot kvinner arrangeres konferansen "Vold - et likestillingsspørsmål" på Litteraturhuset i Oslo. KUN er invitert til å bidra.

Mangfold og innovasjon

Skrevet av Karin Hovde  •  Aktuelt  •  11. November

Mangfold er bra for arbeidsmiljø, lønnsomhet, innovasjon og omdømme, sier forskningen, men hvordan står det til i praksis? Sammen med Kunnskapsparken Helgeland skal vi gjennomføre et forprosjekt om mangfold>>

Å elske en bonde

Skrevet av Karin Hovde  •  Aktuelt  •  02. November

I samarbeid med Norges Bondelag, Kvinneutvalget i Norsk Bonde- og småbrukarlag og Norges Bygdekvinnelag, inviterer KUN til konferansen "Å elske en bonde". Påmeldingen er begynt, se program>>

Utlendingsloven og vold i nære relasjoner

Skrevet av Helga Eggebø  •  Aktuelt  •  28. Oktober

I forrige uke lanserte Utlendingsdirektoratet (UDI) en rapport om tiltak for rett informasjon og bedre prosess når det gjelder mishandlingsregelen i utlendingsloven. KUN har bidratt aktivt i arbeid.

Likestillingsstatus i Storbritannia

Skrevet av Helga Eggebø  •  Aktuelt  •  21. Oktober

80 prosent av dei kutta store velferdskutta Storbritannia har gjennomførd dei siste åra, har ramma kvinner. Det går fram av ein rapport frå London School of Economics (LSE).

Hamsterhjulet

Skrevet av Helga Eggebø  •  Aktuelt  •  19. Oktober

Dei blå-blå skulle laga noko betre enn dei raudgrøne. Men det fekk dei ikkje til. Helga Eggebø skriver på Dagbladet.no i dag.

Om vold, hjemløshet og sosial innovasjon

Skrevet av Marte Taylor Bye  •  Aktuelt  •  14. Oktober

Det var sol, og møtestedet var en rikt dekorert vingård midt i Praha, som sto i grell kontrast til programmet på workshopen i september. Vold i nære relasjoner og vold mot hjemløse kvinner var hovedtemaene vi diskuterte med tsjekkiske Jako Doma, Natthjemmet og en rekke deltakere fra ulike tsjekkiske NGOer.

Yrker har ikke kjønn!

Skrevet av Marte Taylor Bye  •  Aktuelt  •  14. Oktober

Dette var hovedbudskapet til Kvinner i utradisjonelle yrker, som 1. oktober arrangerte en konferanse om utradisjonelle yrkesvalg.

Mangfald i media

Skrevet av Helga Eggebø  •  Aktuelt  •  12. Oktober

Kvite menn må vera kraftig overrepresenterte blant skribentane her, slo det meg etter å ha bladd i fredagsavisa. Eg bestemte meg for å telja.

Bosette flyktninger i distriktet

Skrevet av Lindis Sloan  •  Aktuelt  •  07. Oktober

Nordland har vedtatt å bosette 847 flyktninger. Spredt bosetning og lange avstander byr på noen særlige utfordringer. Med enkel teknologi kan utfordringer løses. Helga Eggebø og Aase Refsnes skriver i AN 7. oktober 2015.

Vold mot eldre

Skrevet av Karin Hovde  •  Aktuelt  •  18. September

Vold mot eldre har i den siste tiden blitt tema i eldreomsorgen i Trondheim og Oslo og man finner at dette skjer både i private hjem og på institusjoner. Vi vil ta opp diskusjonen om hva som kan gjøres både for å oppdage og hindre vold mot eldre, og arrangerer temadager i Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag.

Les mer om prosjektet her>>

Skeiv i Salten

Skrevet av Helga Eggebø  •  Aktuelt  •  07. September

31. august og 1. september gjennomførte KUN, LLH og Skeiv Ungdom prosjektet Skeiv i Salten. Neste hundre fagfolk, samt elever ved 7 skoler i fylket deltok på kurs.

Sosial innovasjon

Skrevet av Karin Hovde  •  Aktuelt  •  27. August

Hvorfor er det ikke mer mangfold i innovasjonsmiljøene når man vet at nettopp mangfold er en faktor som fremmer god innovasjon? Karin Hovde deler inntrykk fra seminar om sosial innovasjon i Stockholm.

KUNs valgekstra 2015

Skrevet av Lindis Sloan  •  Aktuelt  •  19. August

Så er det snart klart for kommune- og fylkestingsvalg igjen. Helga har skrevet om "Fire nye år med gutteklubb", Lindis fortviler over at "Kyss en kvinne" er like aktuell. I media ser vi at Susanne Kaluza har lansert kampanjen #kvinnerinn, "fordi DU kan gjøre en forskjell". Under her finner du regelverket for personstemmer - bruk litt ekstra tid i stemmelokalet i år!

Til inspirasjon, en flott film fra våre samarbeidspartnere i Vietnam: Be part of the solution!

Neste side


Share

Publisert: 07.03.08 10:34
Sist oppdatert: 05.05.15 10:04Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.

Publiseringsløsning levert av Nettintro ANS. Design av Petas Design.